پس از آخرین صبحانه خود در ماسای مارا، به سمت همینگوی در نایروبی برمی‌گردید، جایی که می‌توانید از راحتی و آسایش اتاق روزانه هتل لذت ببرید. بعداً برای پرواز خروجی خود به فرودگاه بین المللی Jomo Kenyatta منتقل می شوید.